Jernbanen til Kvinesdal

85 stk møtte opp i Hauglandslia for å høre på Kjell og Jan Gulliksen fortelle om da jernbanen kom til bygda for over 80 år siden. Deres far Arnold kom i 1934 og ble værende i bygda som så mange andre. På den tiden var det lite arbeid i bygda, så mange kvindøler fikk også arbeid. Dette satte og preg på kulturlivet og idretten i Kvinesdal. Mange i Austerdalen leide ut husvære til jernbanefolkene som ofte hadde med sine familier, samt flere fant sine ektefeller i bygda.

Svein Versland som er tredje generasjon Gulliksen bidro med å fortelle om artikkelen han hadde i årsskriftet til historielaget. Agder Historielag sin nye daglige leder Kim Bredesen hadde tatt turen fra Kristiansand for å fortelle om Agder historielag sitt arbeid. Praten gikk veldig godt rundt bordene under kaffedrøsen.

Ref.: K.T.