Fottur til Buli og Skaar

Søndag 5. august gikk turen til den tidligere nabokommunen Kvås. 40 personer startet fra Birkeland i flott solskinn med Rune Birkeland som en god kjentmann. Vi gikk opp den gamle Gumpestien, stigningen var på over 200 meter. Med noen pauser kom alle vel fram til Skår, der ble vi godt mottatt av familien Skår som er eier av bnr. 1.

Disse to fjellgardene har vært befolket helt tilbake fra 1600 tallet. Opprinnelig var det fire bruk i Skaar og Buli. Skår ble fraflyttet i 1980 og Buli i 1960 årene. På 30 tallet startet Ole Buli å bygge vei ned til Birkeland. Dette var et enormt arbeid som ble utført av Ole med håndemakt. For dette fikk han i 1938 Kongens fortjenstmedalje. Ole var en foregangsmann, han startet tidlig opp med turisme. Han anla gangstier og bygget flere hytter for utleie. Denne virksomheten ble lagt ned i 70 årene.

På disse gårdene var de selvhjulpne, de hadde sag, smie, kvern og snekkerverksted. På det meste hadde de elleve kyr pluss hest og sauer i Skaar. Huset til bnr 1 i Skaar brant ned i 1814, det lå lengre vest under fjellet, en kan enda se hustuftene. Det var Johannes Reiersen som var eier av bnr.1 da huset brant. Johannes solgte gården og flyttet til Kvinesdal. Her drev han skjenkestue i Liknes, det er nevnt i bygdeboken for Kvås at han hadde et omflakkende liv, han døde i 1838. Nytt hus ble raskt oppført av nye eiere på Skår der det ligger i dag.

Det er flott å se at disse fjellgårdene blir tatt godt vare på i dag. Det må ha vært et enormt slit å drive slike gårder, ofte med store barneflokker. Vi hadde nok med å gå opp Gumpestien med en liten sekk, tenk når de som bodde der måtte bære opp alt på ryggen.

Ref.: K.T.