Spor fra siste istid i Kvinesdal

Kvinesdal Historielag inviterte til geologisk temakveld 25. april. Vi var spente på om folk ville komme en lys vårkveld. Det ville over 70 som møtte på Klubbhuset.

Ingvald Tjørnhom tok hovedfagsoppgave om emnet og har i mange år vandra i heier og fjellområde på jakt etter morener og andre avsetninger. Han hadde lagt opp kvelden som en forelesning med lysbilder som illustrerte emnet. Her var kart, illustrasjoner og bilder både fra Kvinesdal og andre steder som Trollgarden i Ryfylke.

Han ga først en generell orientering om istidene i Europa. Hovedinnholdet var om siste istid i Norge og spesielt i Kvinesdal. Havet her sto da 21 m høyere og terrassene på Åmot, Faret, Ytre Egeland og andre steder ble dannet da. Ingvald demonstrerte med armer og ben hvordan isen beveget seg og morenene ble dannet. Han forklarte hva som skjer med et område som ble nediset av store ismasser. Klimavariasjoner fra siste istid til i dag ble også belyst. Det var interessant å høre at det har vært varme perioder der alle isbreer smeltet og så klimaforverringer.

Ingvald ga mange tips om hvor en kan gå for å finne spor etter isen. Mange har sett steinmorenene uten å tenke over hvorfor de ligger akkurat der de ligger.

En engasjert foreleser ga de fremmøtte en lærerik og interessant kveld. Leif Hunsbedt styrte bildene så Ingvald kunne konsentrere seg om alt det andre.

Ref.: ABE