Stepan i Tjuvhelleren

Ca. 40 stk. var med på tur i flott solskinn til Tjuvhelleren hvor ca 400 mennesker var til stede under avdukingen av minneplaten etter Stepan som gjemte seg i Tjuvhelleren i krigens siste to måneder. Turen startet på Verdal skianlegg og vi gikk frem til Østre Verdal. Sønnen til Stepan Zdorovets var kommet fra Russland for å være med på avdukingen. Oddbjørn og Arne Stakkeland var med å bidro med sang og musikk.

Flere av de som var med å gjemte Stepan var til stede og fortalte om hendelsen som fant sted for over 60 år siden. Stepan var krigsfange ved Knaben gruver og rømte over heia til Verdal. Han ble værende på Verdal til september 1945 da han drog tilbake til Russland. Ingen hadde hørt noe livstegn hvordan det gikk med han før i fjor da Magne Haugland sporet opp sønnen hans i Russland. Sønnen var tydelig rørt da han foran 400 mennesker avduket minneplaten etter hans far.

Etter 1 ½ times program dro vi opp til Tjuvhelleren som lå noen hundre meter fra Hobbesland. Der kunne de gå inn å se under helleren der Stepan hadde oppholdt seg i ca. to måneder. Det ble en minnerik ettermiddag for svært mange.