Ordførarens tur 2013

Hele 180 glade vandrere deltok på årets ordførertur som avsluttet Utvandrerfestivalen 2013. Et strålende vær og en tur lagt opp i lett terreng var nok årsak til den store oppslutningen. Det er et stykke opp til rekorden på 250, men dette er det nest høyeste deltakerantallet vil har hatt på en tur i lagets regi.

Ordførerens tur har blitt en fast tradisjon under utvandrerfestivalen, og kommunen og Historielaget arrangerer den sammen. Turen ble flott guidet av en engasjert Ingvald Tjørnhom. Han fortalte om fjern og nyere historie fra nærområdet der han vokste opp. Rafoss er første gang nevnt i 1292, men Ingvald var sikker på at det bare måtte ha bodd folk her myyye lengre enn det. Ingvald og broren Tor brukte dagens turløype til trening i ei tid da det var uvanlig å se voksne folk springe. «Men mi ga blaffen i kå folk meinte, og sprang bare videre» kunne han fortelle. Turen gikk i lett terreng på gamle veier.

Rafossen har fått navn fra ei rad med fosser på 42 meters fallhøyde som avslutter med selve Rafossen. Laksen kommer ikke lengre opp Kvina enn til Rafoss, og Ingvald viderefortalte en kommentar til det: «Kå sko han vidare ette?, for når laksen hadde komme te Rafoss, så kunne han ikkje finna finare plass lengre oppe». Turen gikk videre om Stegemoen som er en forholdsvis ny gård og er bruk under Omland.

Vi rundet Revskaret og fulgte gamleveien nedover mot Rafoss igjen. På Danserberget hadde kommunen ved Torhild Haugen og Arne Johnsen disket opp med grillmat fra Nico. Arne måtte enda til hente en ekstra forsyning når det ble klart hvor utrolig mange turgåere som deltok, så dermed ble alle gode og mette. Odd Omland strålte om kapp med sola, og var godt fornøyd med dagen. Arnold Omland eier Danserberget, og oppmodet turgåere til å bruke stedet. Vi fikk også et innlegg av datteren Siv Ellen Omland som har skrevet og gitt ut bok om Noralf Nilsens fra Hidra som var hemmelig agent for XU under krigen. Boka er i salg nå.

Som avslutning på turen ble Kvinesdalsongen sunget med flere kjente Omlendinger som forsangere.

Vi takker for turen og oppfordrer alle til å ta rundturen på egenhånd. Denne turen ligger ute på internettsiden www.godtur.no sammen med en rekke andre flotte turer i Kvinesdal.

Foto: Johannes Hamre