Litt om oss

Medlemsvekst

Første året i 1984 hadde laget 32 medlemmer. Hvert år har medlemstallet øket, i 1987 var det 94. Året etter var tallet 110. i 1989 ble det vervet flere, så da var tallet 205. Ved utgangen av 1992 var det økt til 303. I 1997 passerte vi 400 til 408. Neste hundretall ble passert i 1999 til 506. 31. 12. 2001 var vi 618 og i 2003 passerte vi 700. 7. oktober 2004 fikk vi medlem nr. 800. Høsten 2006 fikk vi medlem nr. 900. Ved utgangen av 2008 hadde vi 1114 medlemmer og det har økt hvert år, slik at 01. 01. 2018 hadde vi 1475 medlemmer.

Vi er virkelig stolte av alle medlemmene våre og det er en utfordring for oss i styret.