Haustmøte Tjomsland Bedehus

Tradisjoner skal man ta på alvor, som feks at det årevisse høstmøtet, m/ulike tema, i regi av Historielaget skal foregå på et lokalt bedehus…

I år hadde vi et flott høstmøte rett over kommunegrensa til Lyngdal kommune, på gamle Tjomsland bedehus!

Kveldens tema var så interessant at salen i bedehuset var nær fullsatt!

Nemlig: NYE VEIER; «hva har arkeologene funnet av fornminner i traseen til ny E39»

Altså en dokumentasjon av funn i områder som kan bli berørt av varig (evig) endring av natur og kulturminner som følge av veiutbygging..

For mange, kanskje de fleste av kveldes gjester, er Tjomsland et ukjent navn og gård.

John Høyland, som hadde sine første barneår på Tjomsland, fikk anledning til å gi litt historisk info om både gård, nabolag, veihistorie, skole- og skolekrets, bedehus, kommunikasjon og relasjon til nabokommune som gamle Feda kommune og nå Kvinesdal kommune…

Behov for samferdsel og kommunikasjon mellom folk og distrikter har naturligvis vært sterk i alle tider..
Noen ganger trenger vi å bli minnet på at samferdsel ikke er det samme som 4-felts vei og raske biler! Men i vår tid har det kanskje blitt standarden?! Samferdsel betyr mye, mye mer!!

Ny hovedvei gjennom landsdelen planlegges! Deler av denne er allerede nær ferdigstilt, noe er påbegynt, og vårt område er under lupen i fht trasee-valg.
Arkeologiske undersøkelser og funn skal vekte sterkt i planløsninger!

Møtet hadde besøk av engasjerte og info-rike fagfolk på nettop arkeologi og fornminner:
Nils Ole Sundet fra Agder Fylkeskommune, avd. kulturminnevern og kulturturisme og Claes Uhner, prosjektleder for Kulturhistorisk museum, UiO.

Disse to ga en flott beskrivelse av både deres mandat, og faktiske funn i fht oppdraget med å kartlegge historie og dokumentasjon i det mulige byggeområdet.

På direkte spørsmål fra salen om «hva skal til for at historiske interesser skal endre traseevalg»?, var svaret fra de to meget godt, ærlig og tankefullt (og med et glimt i øyet); et nytt Gokstad-skip»!!
Jovisst, og også beskrivende for vår del av utviklingen! Takk!

Og særlig interessant var at hovedfokuset i kveld fra Claes og Nils-Ole var på «korridoren» mellom Høyland i Lyngdal og Høyland i Feda..

Tusen takk til alle som bidro med frammøte og info!

Ref. John Høyland
Bilde John Høyland