Krig på Hjemmebane

Kulturhuset ble nesten fullt på frigjøringsdagen. Dette var et samarbeid med Kvinesdal kommune, Sanden media og Kvinesdal historielag. To flotte filmer ble vist med tilknytting med kommuner i Lister. Andre Kvinlaug gjorde et flott jobb i den ene filmen.

De fleste kom nok for å høre på Rolf Smith-Sunde (97) som var aktivt med i motstandsarbeidet i området her. Smith-Sunde fortalte levende om det han hadde vært med på. Han fikk latteren frem flere ganger om spesielle episoder han hadde opplevd, tross alt det var krig. Oddbjørn Stakkeland fremførte flere musikkstykker. Kvelden ble ledet av ordfører Per Sverre på en flott måte.

Kenneth Trælandshei i samtale med Rolf Smith-Sunde

Ref.: K.T