Årsmøte 2011

Leder Kenneth Trælandshei ønsket ca 190 fremmøte velkommen til årsmøte i Kvinesdal Historielag torsdag 10.03.11 på Klubbhuset på Kvinesdal Stadion.

Kenneth Trælandshei leste opp årsberetningen for 2010 og kasserer Anne Berit Erfjord redegjorde for regnskapet for 2010. Kontingent ble vedtatt fortsatt å være kr. 150,-.

Valget ble gjennomført av leder for valgnemda Tor Tjørnhom, og det var gjenvalg på alle som var til valg.
Styret i 2011 består av:
Leder:                  Kenneth Trælandshei – valgt for 1 år
Nestleder:            Tor Mygland – valgt for 2 år
Kasserer:             Anne Berit Erfjord – valgt for 2 år
Sekretær:             Kari Bruli
Styremedlemmer:  Turid Stakkeland
                            Ingvald Tjørnhom valgt for 2 år
                            Alf Jerstad
Varamedlemmer:  Ruth E. Meland valgt for 1 år
                            Ragnhild Høydal valgt for 1 år

Revisor:                Hans Inge Eriksen
Valgnemnd:           Tor Tjørnhom og Torhild Jakobsen

Redaksjonsnemda ble også gjenvalgt med redaktør Svein Jortveit, som har med seg Johannes Hamre, Jan Helge Trelsgård, Helga Narvestad og Lars Emanuel Egeland

Kveldens hovedinnslag var Røyne Kyllingstad som fortalte om sin far Ståle Kyllingstad. Han viste først lysbilder over sin fars arbeider – både skulpturer, tre- og glassarbeid. Ståle Kyllingstad har laget over 175 offentlige arbeider, og blant disse 30 krigsminnesmerker i stein. Ståle Kyllingstad laget spesielt mange glassarbeid på 1930 tallet – både glass (en serie glass ble kalt Røyne), glassfigurer og serviser. Det første offentlige arbeidet hans var prekestol og dåpefont i Sandnes kirke. Han malte også prekestolen. I Julebygda kirke laget han altertavlen som er 7 meter høy. Han laget dekorasjoner til en del små ovner. Han har blant annet laget ”Gutten og havfruen” som står i Stavanger. Her i Kvinesdal har vi på Liknes minnestøtta og på Utsikten Tjodolv.

Ståle Kyllingstad var ifølge Røyne Kyllingstad et harmonisk menneske når han arbeidet, men var ikke det alltid ellers. Han hadde en drøm om orden og harmoni, som var alt for en kunster. I tillegg var godt håndverk og nøyaktighet viktig.

Ståle Kyllingstad var anerkjent som glasskunster, men ikke som billedhugger i kretsen rundt Oslo. Han jobbet til han var 83 år, og hans siste arbeid står på Klepp. Ståle Kyllingstad døde 84 år gammel.

Kvelden ble avsluttet med bevertning av deilige smørbrød og kaker levert av elevbedriften Apetitten ved Lister videregående skole, avd. Kvinesdal. En lokal Quiz bestående av ”Klengenavn i Kvinesdal” var virkelig engasjerende. Tilslutt var der en liten utlodning.

Ref.: Kari Bruli