Grend, gård og grav i Liknes. Kirkested i 1000 år

Dette var tema på møtet på Utsikten 31. mars. Frans-Arne Stylegar kåserte om undersøkelsen etter utgraving under Kvinesdal kirke høsten 2000. Jan Brendalsmo og Stylegar var sammen om undersøkelsen og skrev en fyldig rapport etterpå.

Stylegar fortalte om arbeidet og det de fant. Han ga også et hovedriss av bosetningshistorien og nærområdene. Det ble konstatert kristne graver fra før år 1000. Minst to kirker har brent og kirka vår fra 1837 er trolig den femte kirken på stedet.

Over 80 interesserte personer fikk med foredraget og flere hadde spørsmål og kommentarer.

Møtet var et samarbeid med Kvinesdal kommune ved Utsikten Kunstsenter. Historielaget vil takke Torill Haugen for godt samarbeid.

Rapporten fra 2001 er fortsatt for salg på Servicetorget på Rådhuset.

Ref.: ABE