Årsskrift 2001

Last ned del 1(side 1 – 63)
Last ned del 2(side 64- 128)

2001Solveig Egeland. 75 år i sentrum-de første årene på RafossLars Emanuel Egeland13
2001Dagboksnotater fra Knaben Gruvor fra vinteren og våren 1951Kolbjørn Sira22
2001Møte med motstandsmenneskeArnfinn Moland32
2001Boksamlinga på Haugland skole i 1920-åreneAnne Erfjord Nygaard40
20011.Maifeiring på Knaben i 30 – åraSigurd Manneråk52
2001Fra Lister Lehn Tingbok 1658Arentz Haaland54
2001Ei 375 år gammel bok – frå Kvinesdal?Martin Skjekkeland58
2001Minne frå ei postrute i 1950- åra: Då posten kom heilt fram til EftestølAnne-Berit Erfjord65
2001På gamle vegarSyvert Galdal71
2001Kristian Førland. Folkehøgskulepioner og bladmannIngvar Olimstad75
2001Kristian Marcelius FørlandInger Johanne Konsmo og Brit Strand81
2001Kvinesdalens maler. Et besøk hos kunstmaler Marcelius Førland på Utsigten.  
2001Artikkel i Fædrelandsvennen 1926Gabr. Willumsen94
2001Sommardagar i torvmyraAnstein Dyrli Lohndal98
200151 år på «sentralen» i Feda- alene siden 1936Fra Fædrelandsvennen 9.jan.1963104
2001Den gamle møllesteinenSigurd Breimoen107
2001Børild Lindeland forteller fra gamle dager til Tønnes Th. KvinlaugHarald Aamodt111