Årsskrift 1990

Årsskrift 1990  Last ned årsskriftet

1990 Videregående skoler på Feda på 1800 tallet Lars Aase 3
1990 Fløyen på Feda Arne Tobiasen 10
1990 Karte- fantane. etter «Dei gamle fortell» Magnus Breilid 12
1990 Hornmina. Mathias Rørvik forteller Thora Rafoss 18
1990 Professor Ragnar Frisch sitt arbeid med bier og hans avlsstasjon for dronninger i     
1990  Kvinesdal Lars Aase og Jakob Sørland 19
1990 «Barndomsminner»  Hans Olav Tønnesen 27
1990 Folketal, bruksdeling og husmenn. Litt om utviklinga i ei grend på Austhei 1801-1865 Anstein Dyrli Lohndal 31
1990 Tanker kring eit 700 år gamalt brev Anne-Berit Erfjord 38
1990 Fra Lister tingbok Arentz Haaland 41
1990 Stadnamn frå Kvinesdal Anne-Berit Erfjord 43