Årsmøte 2006

Formann Kenneth Trælandshei ønsket 102 frammøtte velkommen. Deretter var det musikalsk innslag ved Ann Mari Edvardsen Alexis og Oddbjørn Stakkeland.

Konstituering av årsmøte: Kenneth Trælandshei ble valgt til ordstyrer og Ruth E. Meland til referent.

Leder la fram rsmelding som ble godkjent. Kasserer gikk gjennom revidert regnskap som ble godkjent.

Det var ingen forslag p at kontingenten skulle forandres. Den er kr 100 per r i Norge og kr 150 per r i utlandet.

Valg: Formann i valgnemnda Tor Tjłrnhom overtok.

Styret sammensetning i 2005: Leder Kenneth Trælandshei på valg for 1 år Anne-Berit Erfjord ikke på valg Ingvald Tjørnhom ikke på valg Tor Mygland ikke på valg Alf Jerstad på valg for 2 år Ruth E. Meland på valg for 2 år Turid Stakkeland på valg for 2 år Varamedlemmer: Kari Bruli på valg for 1 år Svein Arne Myhren flyttet
Følgende ble valgt inn i styret: Kenneth Trælandshei gjenvalgt for 1 år Alf Jerstad gjenvalgt for 2 rå Ruth E. Meland gjenvalgt for 2 år Turid Stakkeland gjenvalgt for 2 år Varamedlem: Kari Bruli gjenvalgt for 1 år Ragnhild Høydal valgt for 1 år
Det ble gjenvalg p alle i redaksjonskomiteen og valgnemnda: Redaktør: Svein Jortveit Red.nemnd: Harald Aamodt, Lars. Em. Egeland, Helga Narvestad, Johannes Hamre Valgnemnd: Tor Tjørnhom og Torhild Jakobsen
Revisor: Hans Inge Eriksen valgt for 1 år

Slektsgranskningsgruppa startet opp igjen i hłsthalvret.

Etter musikalsk innslag holdt Dr. Knut Sand Bakken et interessant kåseri om De gamle doktorer. Hva fant de på.

Deretter var det servering av flotte smørbrød og kaker. Åresalget gikk fort unna og mange fine gevinster ble loddet ut.

Leder Kenneth ønsket alle vel hjem.

Ref.: Ruth E. Meland