Årsskrift 1989

Årsskrift 1989  Last ned årsskriftet

1989 Noko om allmugeskulestellet i Kvinesdal 1742-1820 Anstein Dyrli Lohndal 2
1989 Fra Lister tingbok Arentz Haaland 17
1989 Et hundreårsminne  Gustav Haugland 20
1989 Lars Ferjemann og den gamle brua Alf A. Faret 22
1989 Ble Hans Hundre søkt ned i Store Skogetjønn? Jakob Førland 27
1989 Historia fra Fjotland Sverre Stenvik 28
1989 Hans Kristian Hågensen Førland Godtfred Førland 30
1989 Navn frå Kvinesheia Anne-Berit Erfjord 35