Ordførerens tur til Espeland 2023

Ordførerens Tur, i samarbeid med Kvinesdal Historielag, gikk i år til hjemgården til Ole Tobias Espeland. Ole Tobias var onkel til Einar Solås, far til den ene turguiden Bjarne Solås. Han var også onkel til Borghild Husefjeld, mor til den andre turguiden Arild Husefjeld.

Ole Tobias
Ole Tobias Espeland (1864-1932) var ifølge Ånen Årli den i bygda som har skrevet mest om garden og grenda si. Gjennom hans rike nedtegnelser gav han et rikt innblikk i vandrehistorier fra sitt nabolag på Austheia, han trakk malerisk frem personligheter og pussige hendelser rundt dem, men han var også lyriker og skrev mange flotte dikt. Turen som startet på Solås gikk i Ole Tobias sine fotspor opp til Espeland på heia.

Kassen kom til rette
På første stopp i Kleiva fortalte Bjarne om lensmannen som hadde kjøpt Slåtelia, også kalt lensmannsmyra, og satte gang et arbeidslag som kilte stein og påbegynte veien opp Kleiva. Hensikten var at hovedveien over Kvinesheia skulle gå der, slik at han fikk god tilgang til eiendommen sin. Men traseen ble lagt via Sveien, så tiltaket var ikke særlig vellykket. Arild gav et innblikk i livsløpet til Ole Tobias og hans nøkterne liv som ungkar på den lille garden med 3 kyr og 5 sauer. Det har i mange tiår vært etterlyst en kasse med originalmanuskripter av Ole Tobias. Denne ble funnet for ca. en måned siden på loftet i det gamle huset til Jakob Hidreskog og vil være verdifullt for historielaget å studere nærmere.

Tollak
I neste pause på toppen av Kleiva gav Arild et innblikk i noen av historiene Ole Tobias skrev om Tollak på nabogarden, på bruksnummer 1 som hans far senere kjøpte siden Tollak ikke kunne betjene lånet på garden.

Hoisten
Bortenfor vannskillet mellom Kvinesdal og Lyngdal fortalte Bjarne en tidligere ikke publisert historie om Hoisten. Han fikk navnet sitt for han hadde så kraftig stemme og var så god til å hoista (rope). Hoisten bodde på Holmestølen på Austheia. Tidlig på 1900-tallet forekom det at han på klare sommerkvelder tok turen opp til Holmestølsvaren og hoista så høgt at det hørtes lang vei. En søndag på kirkevollen traff han en kar fra Kleiven på Vestheia. Hoisten sa: «God dag, granne». Han mente at når de kunne rope til hverandre var de naboer. I ettertid ble denne fjelltoppen kalt Hoisten av folk på Austheia.

«Farvel Dorte-Maria – for evig farvel»
Det bar ned Kjørkedalen på en litt kronglete vei. På siste stopp ved tuftene til huset og uthuset til Tollak Espeland leste Arild opp flere historier som Ole Tobias skrev om Tollak. Med god utsikt over Espelandskjødna så vi stedet der Dorte-Maria, kona til Tollak, ville drukne seg, og hvor Tollak tok farvel med henne.

Godt samarbeid med historielaget
Vel fremme i Ole Tobias sitt rike, der vandrerne fra Solås møtte spasererne fra Hidreskog, ønsket Kvinesdals ordfører Per Sverre Kvinlaug velkommen og skrøt av den store jobben som historielaget gjør. Med sitt store medlemstall og meget aktive virke er historielaget særdeles viktig for bygda. Han trakk også frem det gode samarbeidet mellom kommunen og historielaget som nå er materialisert i første bind i den nye bygdebokserien Folk og heim – Fjotland 1. Det er lagt ned en uvurderlig innsats fra flere enkeltpersoner i historielaget for å få ferdig denne boka.

Per Sverre bød på loddtrekning med bygdeboka som hovedpremie. Han hadde fått med seg Wenche Hunsbedt Svindland til å fremføre stev fra den gamle bygdeboka for Fjotland, og tekstene hadde en nokså usminket karakteristikk av folk fra de forskjellige nærområder. Alt dette mens deltakerne koste seg i praktværet med medbragt mat og drikke fra ryggsekkene sine under det gamle asketreet i tunet som lynet hadde slått ned i.

«I Luften»
Ole Tobias hadde en dikterplass som han kalte «I Luften». Dette er kollen bak huset. Bjarne forklarte at han hadde laget en liten svingete sti opp, og for å innvie denne inviterte han ungjentene på Solås med følgende: «Kom og sjå dei fire mektige svingan opp «I Luften».» Arild leste diktet Juni og fortalte historien om Dimleby, dommedag og klarinetten til Jakob Hidreskog.

Turen ble avsluttet med spasertur til Hidreskog hvor minibuss ventet.
Det var i alt 45 deltakere på Ordførens Tur i 2023.

Du kan lese mer på side 130 i Kvinesdal historielags årsskriftet for 2021: «Ole Tobias Espeland».

Ref.: AH
Foto.: Arild Husefjeld, John Høyland, Per Sverre Kvinlaug