Vandretur på Feda

50 personer møtte frem. Vi hadde en flott tur i strålende vær.
Turen var vesentlig konsentrert omkring utbyggingen av den nye E39 i Feda-området.
Representant fra VKR-gruppen orienterte om brubyggingen og viste oss omkring på den nye Refstiebrua og Birkelandsbrua. Mange av fremmøtte nyttet anledningen til å stille spørsmål.