Gamle kirkebøker

Historielaget er stolte over å presentere kopier av de eldste kirkebøkene for alle tre sogn i Kvinesdal.

Kirkebøker (Ministerialbøker) er den viktigste primærkilden en slektsgransker har. Mange ser problemer med å lese disse eldste kirkebøkene. Nedenfor er det gjort avskrift av de eldste ministerialbøkene, og det er i tillegg laget registre for lettere å finne riktig person og kirkelig hendelse.

Døpt (baptiz), forlovet (fæstede), viet og de som måtte stå offentlig skrifte (publicé absolveret) er ført inn i bøkene. De første årene er også vist når kvinner kom til kirke etter fødsel (introducered). Døde og konfirmerte er dessverre ikke vist for Feda, Liknes og Fjotland i boka fra 1710, men disse er, riktig nok noe mangelfullt, med i Fjotlands ministerialbok fra 1760.

Boka fra 1710 er skrevet kronologisk og det er ikke lett å finne fram om du ikke vet tidspunktet for hendelsen du leter etter. Derfor er det laget registere for døpte og forlovelser/ vielser. Registrene viser til årstall, sidetall og kolonne. Datoer og forlover/faddere, med mer står i avskriften. Boka fra 1760 begynner kronologisk, men der er senere gjort et forsøk på å dele inn hendelser. Vi vil oppfordre til å slå opp i avskriften for å finne supplerende opplysninger og eksempelvis datoer, foreldre, forlovere eller faddere.

Vi håper at dette tilbudet kan være til hjelp for deg som leter etter slektninger i Kvinesdal.

Send en e-post til Petter B. Svindland psv@kvinesdal.kommune.no dersom du oppdager feil eller har spørsmål.

Herad
Døpte Herad 1693-1929
Døde Herad 1693 – 1942
Herad vielser 1693 – 1949 sortert brud
Herad vielse 1693 – 1949 sortert brudgom
Registere
Fødte Feda og Liknes 1789‐1929 og Fjotland 1816‐1929
Viede sortert på BRUD, Feda 1789-1967, Liknes 1789-1950, Fjotland 1817-1949
Viede sortert på BRUDGOM, Feda 1789-1967, Liknes 1789-1950, Fjotland 1817-1949
Døde Feda og Liknes 1879-1936 og Fjotland 1816-1936
Register Fedaboka
Registere og avskrift fra Kirkeboka 1760-1816 for Fjotland
Ministerialbok Fjotland 1760-1826
Døderegister Fjotland 1760 Sortert Gård
Fødselsregister Fjotland 1760 Sortert Gård
Vigslesregister Fjotland 1760 Sortert på Brud
Vigslesregister Fjotland 1760 Sortert på Brudgom
Registere og avskrift fra Kirkeboka 1710 for Feda
Feda Ministerialbok 1710-1788 (Bok A1)
Fødselregister Feda A1 Sortert på gård
Vigselsregister Feda A1 sortert på ham
Vigselsregister Feda A1 sortert på henne
Registere og avskrift fra Kirkeboka 1710 for Liknes
Forlovelse- og Vigselsregister Liknes A1 Sortert Han
Forlovelse- og Vigselsregister Liknes A1 Sortert Henne
Ministerialbok Liknes 1710-1788 (Bok A1)
Fødselregister Liknes A1 sortert på gård
Registere og avskrift fra Kirkeboka 1710 for Fjotland
Forlovlses- og Vigselsregister Fjotland A1 Sortert Han
Forlovlses- og Vigselsregister Fjotland A1 Sortert Henne
Ministerialbok Fjotland 1710-1760 (Bok A1)
Fødselsregister Fjotland A1 Sortert gård