Høstmøte 2005

Kvinesdal Historielag avholdt sitt årlige høstmøte på Kvinlog skule onsdag 28/09-05. Cirka 60 personer møtte frem og fikk høre Sirdølen Tore Haughom (som er halvt kvindøl, kvart sirdøl og en kvart bakkelending) fortelle om stølsdrift og gamle ferdselsveier mellom Fjotland og Sirdal.

Johannes Hamre viste bilder fra historielagets tur til Gotland i sommer, supplert av Anne-Berit Erfjord.