Årsskrift 1993

Årsskrift 1993  Last ned årsskriftet

1993 Gabriel Ryen Stanley Kvinlaug 4
1993 Fra Feda 17. mai 1895 Emanuel Refstie 18
1993 Årsrapport til bergarkivet over gruvedrift i Fjotland/Kvinesdal 1916 og 1917   19
1993 Om opphavet til kvekarrørsla i Kvinesdal Lars Aase 23
1993 «…Opgive Boet mod at erholde Folloug til sin dødsdag.»
Litt om alderdomsforsyting i Kvinesdal prestegjeld.
Anstein Dyrli Lohndal 29
1993 Tron Mygland. En staut 96- åring i Fjotland Einar T. Sunde 40
1993 Telegrafstasjonen på Feda Bernt Larsson-Fedde 46
1993 Vårtur med historielaget   49
1993 Livskunstneren Torjus Einar Ljosdal 51
1993 Gamle Torjus i Kvinesdal og den sande Christendom Einar Ljosdal 57