Båttur til Sagefossen

Et samarbeid mellom Kvinesdal Historielag og Kvinesdal Småbåtforening gjorde det mulig å kunne arrangere en båttur til Sagefossen Kraftverk.

Søndag 28. august møtte ca. 40 personer opp til denne turen med avgang fra Feda Småbåthavn. Småbåtforeningen møtte med seks båter (Hans Aase, Rolf Terje Klungland, Arild Svindland, Asbjørn Svindland, Johnny Rafoss og Georg Mejlænder)

Etter en 15 minutters båttur ankom vi Sagefossen Kraftverk. Johnny Rafoss som står for driften her nå, viste rundt i stasjonen og driftsboligen. Georg Mejlænder var tidligere maskinist ved verket en mannsalder. Han og hans søster Gerd Jansson er nærmest født og oppvokst her. De fortalte om livet og arbeidet på dette stedet.

Sagefossen er ett av de første elektrisitetsverk som ble igangsatt i Norge. I stasjonen står fortsatt den opprinnelige turbinen fra 1898 med kontrolltavlen som et museum. Et bilde viste også at selve turbinhallen da ble varmet opp med en stor kullfyrt ovn vinterstid. Kraften fra Sagefossen sørget for at Flekkefjord by fikk virksomt gatelys som by nr. 2 i Norge i 1901. Kraftverket utnytter et fall på 104 meter med en rørgate på 436 meter.

Anne Berit Erfjord og Petter Svindland «gjenoppdaget» de innhogde bokstaver i fjellet fra 1683 fra Bøgwald-slekta.

Etter oppholdet i Sagefossen gikk båtturen videre til de forskjellige båtstøene til fjordgårdene Haugland, Håland, Dalen, Skranefjell og Rørvik. Vi tok også en snartur innom oljeplattformen «Bredford Dolphin» som ligger i opplag ved Angholmen.

Det ble også tid til en liten tur opp og ned Feda-elva for å beskue ekstremværet «Synne`s» herjinger i desember 2015.

Etter ca. 3 timer var vi tilbake i Feda Småbåthavn.

Ref.: Alf
Foto: Johannes Hamre