Ordførarens tur 2012

Mange ville være med Odd Omland og naturlos Ingvald Tjørnhom fra Kvinesdal Historielag denne søndagen som faktisk også fikk et flott vær. 65 møtte opp på Bø der ordføreren ønsket velkommen og delte ut en grei turkopp før Ingvald fortalte engasjert om terreng, garder og mye mer.

Turen gikk på vei inn til Heiestøl og videre på den eldgamle ferdselsveien mot Hægebostad. En av de gamle slåtemyrene vi passerte, heter Tyskland, eller Tysland. Her sto lenge ei lyngløe som ble bygd opp av Samuel Årli rundt 1935. Første stopp var ved Kjeddingkjeppen, eller Kjerringkjepten, det er alltid interessant med diskusjoner om navneformer. Alv Egeland leste opp fra onkelen O T Oudal sin versjon av sagnet og Ingvald fortalte en annen. Turen gikk videre opp mot Stivleknuden, bytet med Hægebostad, mellom Stivlevatnan og opp til varden.

Her satt 30 fra Hægebostad og venta på møte med «kvindølan». Rune Eikeland var naturlos for denne flokken. Nista kom fram, de nye koppene ble prøvd ut med drikke, navn ble notert i boka som alltid henger her og naturlosene informerte. Da vi sist møttes her i 2008, var det pøsregn og i 2004 var det kjølig. Denne turen som var sjette tur for dette møtet, ble en av de fineste. Høge Varen var en stevneplass første søndag i juli fra 1890-årene. I tillegg til religiøse møter, var det en møteplass for ungdommer. I 1997 fortalte Sigrid og Torjus Lien om da de to møttes her. Sigrid var datter av Samuel Årli som bygde lyngløa og Torjus kom fra Lia.

Tidligere har vi gått tilbake samme vei, men denne gangen ville vi ta hele turen som da blir rundt ei mil, ned til Bakken. Prestekjella og Prestvadet er et minne fra tida da prestene gikk her. Dette var i 1536 – 1760 da Fjotland, Eiken og Hægebostad var anneks under Kvinesdal.

Etter en lang, varm og for noen en strevsom tur, var det fantastisk å komme ned til Bakken til kaffi og sjokoladekake til alle. Det var Margit og Albin Eikeland som inviterte alle inn i sin flotte hage med soløye, revebjøller og mange andre blomster med en bakkete plen som passa til navnet på garden. Øystein Øysæd henta to lass sjåfører tilbake til Bø og de fleste var nede på Liknes før fire.

Ref.: ABE