Busstur til Lindesnes fyr og Sprangereid kirke

Søndag 25.april hadde Kvinesdal Historielag busstur med 40 deltakere til Lindesnes fyr og Spangereid kirke.
 
I år 2000 ble Lindesnes fyr valgt til Vest-Agders fylkeskommunes tusenårssted og det ble bygget et publikumsbygg i fjellet under fyrstasjonen (ferdig i 2004). I fjellhallen fortalte en meget dyktig guide om fyrets historie. I stikkordsform: Norges største fyr, tent i 1656, men slukket etter kort tid, fyrdrift siden 1725, utvikling via talglys, kullbluss, oljelamper, gassbrennere og elektriske lamper. I dag er Lindesnes fyr stort sett bevart slik fyrstasjonen var på begynnelsen av 1900-tallet. Hvert år besøker 80 000 – 90 000 mennesker stedet. Vi fikk også se en interessant film om fyrstasjoner langs Sørlandskysten.

Etter en god middag ved tusenårsstedets restaurant, kjørte vi videre til Spangereid kirke som ligger ca. en mil nord for Lindesnes fyr. Dette er Norges sydligste kirke. Her hadde vi en entusiastisk guide. Kirka er fra 1100-tallet, påbygd til korskirke i 1840. Byggmaterialet i den gamle delen var store steinblokker. Historien (sagnet) sier at steinene ble transportert vinterstid på den islagte Lehnefjorden, ca. 4 km fra der kirka ligger i dag. Da Spangereid kirke ble utvidet i 1840, ble inventaret fra den gamle kirka stort sett kastet på en skraphaug, unntatt var det gamle alterbordet som i dag ligger som trappestein til sakristiet.

Tom Arne Tobiassen hadde nok en gang lagt opp en flott tur for Kvinesdal Historielag.

Ref.: S. J.