Barnevandrerstien åpnet 4. juli 2010

Åpninga av barnevandrerstien fant sted på Årli gard i Kvinesdal. Rundt 350 personer fra mange kommuner der stien går gjennom var i Årli denne fine søndagen. Den offisielle åpninga var det ordførerne i Kvinesdal, Hægebostad og Audnedal som sto for. Den som fikk æren av å klippe båndet, var Thyra Ågedal fra Konsmo. Flere av barneskuespillerne fra filmen Yohan var med.
Åpninga var rammet inn av et flott program der Martha Eftestøl hadde foredrag om barnevandrerne. Wenche Hunsbedt Svindland, Sverre Eftestøl og Oddbjørn Stakkeland sto for sang og musikk og Jan Gulliksen leda med stødig hånd.
Det flotte kulturlandskapet med mange murer og borger passet perfekt til arrangementet. Gullborg og Johan Arild Aarli stilte eiendommen åpen for alle og Yngve Bromark som eier jorda hadde lagt til rette for arrangementet.
Ingvald Tjørnhom var historielagets mann i komiteen og primus motor for å klargjøre stien. Han fikk fortjente blomster sammen med de andre aktørene.

22. august arrangerer Kvinesdal Historielag og ordføreren fottur på stien fra Årli.

Om barnevandringer, se www.barnevandring.no
Årsskrift 2010 Kvinesdal Historielag har artikkel av Martha Eftestøl om barnevandring.