Haustmøte 2013

Haustmøte ble holdt på Vonheim 26. september. Om lag seksti personer møtte frem. Tema var sau. Arnold Omland presenterte sin nye bok ”Sauesjå i Kvinesdal”. Han har lagt ned et stort arbeid i denne flotte boken. Et viktig arbeid er nå blitt godt dokumentert. Dersom ikke Arnold hadde gjort dette nå, hadde det sikkert ikke blitt gjort.

Etter kaffepausen var det Kristian Hauan og Ragnar Eiken som slapp til. Etter førti år som dyrlege i kommunen hadde han mange gode historier, latteren satt løst. Kristian Hauan har drevet med sauehold i en mannsalder. Helt utrolig hva han kan huske av historier, værnavn og sauesjåer opp gjennom årene. Olav Georg Tveiten skulle osåg ha vært med, men kunne ikke komme på grunn av sykdom. Vi var godt fornøyd at såpass mange kom på et litt spesielt tema.

Ref.: K.T.