Årsskrift 2018

Årsskriftene er til salgs for kr 100,- + evt. porto
Årsskrift 2018 Bestill

2018 Ånen Årli – Bestyraren av det gamle Arild Husefjeld 11
2018 I kongens tjeneste 1944 – 45 Oddvar Verås 35
2018 Takknemlighet. Tor Spilling, et liv i prestetjeneste uten å kunne se Olav Granlund 55
2018 Den fyrste inseminøren i Kvinesdal. Samtale med Sigmund Oksefjell. Jan Helge Fladmark 67
2018 Thorvald Lervik Mannen med ryggkorga Dikt Svanhild Londal Lervik 76
2018 Barndomsminner frå en heiegård langt fra alt og alle Hedvig Johannessen 77
2018 Terrengløp i særklasse Bjørn Ingemann Kjørmo 80
2018 Skolen i Fjotland Edith Knaben 89
2018 Litt om husene i Kirkegata, Nedre Feda Lajla Chr. Røhne 98
2018 Spikkeland Ingeborg Haukhom 102
2018 Kvinesdal i krigsåra. Del III Anstein Dyrli Londal 107
2018 Fra Årli til Østen Hans Morten Sundnes 136
2018 En postkontrakt ( fra Feda) 144
2018 Historia om Risnes Hospits Jan Helge Fladmark 147
2018 Kvinesdal Historielag til Finmark 20. – 25.7 2017 168