Fottur Kleiven

34 personer deltok på årets siste fottur i regi av Kvinesdal Historielag. Vi ønsker helst å kunne arrangere rundturer, men når det ikke er mulig, er buss ofte en løsning. Minibussen som var tiltenkt retur var for stor for Kleiva, og da Menighetssenterets buss gjorde en prøvetur, kokte deres buss da den var kommet opp, uten andre enn Raymon bak rattet. Dermed måtte vi gjøre en vri og møte opp på endestasjonen Øyebergan og organisere kjøring med privatbiler derfra, og ha vakthold i kleiva så det ikke skulle bli kork.

Vel framme på Kleiven, gikk vi samlet til Store Solbjør der grunneier Alf O. Nilsen fortalte om gården for oss. Solbjør lå under Lindlandsgården tidligere, og det har ikke bodd folk her siden 1852 da Hans Hansen og kona hadde overlevd de to sønnene sine og gården gikk ut av slekta.

Ved Sibbuvannet fortalte Anne-Berit Erfjord og Tønnes Tønnessen om Sibbu-båten som Tønnes fant i mudderet en sommerdag i 1997. Båten var stokkebygget av seks flathogde stokker med fem spant og endestykker. Bare sidestykkene manglet helt, men funnet svært spennende og er bokstavelig talt helt uten sidestykke i marinarkeologisk sammenheng. Det var en nokså sprikende C14-datering av båten, og historielaget vil ta initiativ til at det kan tas en kjerneprøve av båten for å gi en litt mer presis tidsangivelse av båten. (Dendrokronologi)

Ved Øygarden tok vi en avstikker inn til Ytre Øyeheia der det ennå står igjen en grue etter huset som ble fraflyttet for mer enn 210 år siden. Ikke mange har vært her før, men svært mange Kvindøler har røtter til denne gården.

Vi gikk så tilbake og forbi Hetlestøl, ned Sprengkleiva, og etter en firetimers flott tur med mange pauser, endte vi opp ved de parkerte bilene. En stor takk til Johan Egeland og Ansgar Solberg som kjørte sjåfører opp til Kleiven igjen. Takk også til Anne-Berit, Tønnes og Alf O. for bidrag underveis.

Ref.: PBS