Årsskrift 1996

Last ned del 1(side 1 – 43)
Last ned del 2(side 44- 77)

1996 Bjørn-Atlak Sigurd Mygland 13
1996 Fede Kreatur-Assuranseforening Arne Tobiasen 22
1996 Fra Lister Lehn Tingbok Arentz Haaland 33
1996 Krøtterslepp Hans Olav Tønnessen 37
1996 Om stedsnavnet Feda Hans Olav Tønnessen 38
1996 Begravelser før i tida. Jens Narvestad forteller til Lars Emanuel Egeland 39
1996 Skipper Ole Bergesen, Lervik (1751-1829) Torbjørn Larsson- Fedde 43
1996 Litt gards-og slektshistorie for nedre Londal (Busund): Fra gard til granskog Anstein Dyrli Lohndal 44