Årsskrift 1994

Last ned del 1(side 1 – 41)
Last ned del 2(side 42- 77)

1994 Litt om jordbruket i Kvinesdal (Liknes sokn) på 1800-tallet Anstein Dyrli Lohndal 6
1994 En «hårflette» fra Kvinesdal Bergljot Solberg 45
1994 Mange navn i eit lite område Anne-Berit Erfjord 48
1994 På intervju hos husfaren. Fra Kvinesdal Husmorlags avis «Husposten» fra 1949   55
1994 Fra Lister tingbok Arentz Haaland 61
1994 Fra omgangsskolenes dage. Brev i Agder fra 21/6 1937 Bernt Tobias Pedersen 64
1994 Feda -over 300 år i postens tjeneste Arne Tobiasen 69
1994 Agder for omtrent 90 år siden Agder 27/1 1903 72