Årsmøte 2007

Formann Kenneth Trlandshei łnsket mer enn 150 frammłtte velkommen. Deretter leste Kjell Sinnes dikt av Erik Bye.

Konstituering av rsmłte: Kenneth Trlandshei ble valgt til ordstyrer og Ruth E. Meland til referent.

Leder la fram rsmelding som ble godkjent. Kasserer gikk gjennom revidert regnskap som ble godkjent.

Det var ingen forslag p at kontingenten skulle forandres for 2008. Den er kr 100 per r i Norge og kr 150 per r i utlandet.

Valg: Formann i valgnemnda Tor Tjłrnhom overtok.

Styret sammensetning i 2006: Leder Kenneth Trlandshei p valg for 1 r Anne Berit Erfjord p valg for 2 r Ingvald Tjłrnhom p valg for 2 r Tor Mygland p valg for 2 r Alf Jerstad ikke p valg Ruth E. Meland ikke p valg Turid Stakkeland ikke p valg

Varamedlemmer: Kari Bruli p valg for 1 r Ragnhild Hłydal p valg for 1 r
Fłlgende ble valgt inn i styret: Kenneth Trlandshei gjenvalgt for 1 r Anne-Berit Erfjord gjenvalgt for 2 r Ingvald Tjłrnhom gjenvalgt for 2 r Tor Mygland gjenvalgt for 2 r

Varamedlemmer: Kari Bruli gjenvalgt for 1 r Ragnhild Hłydal gjenvalgt for 1 r
Det ble gjenvalg p alle i redaksjonskomiteen og valgnemnda: Redaktłr: Svein Jortveit Red.nemnd: Harald Aamodt, Lars. Em. Egeland, Helga Narvestad, Johannes Hamre Valgnemnd: Tor Tjłrnhom og Torhild Jakobsen
Revisor: Hans Inge Eriksen valgt for 1 r

Gullsmed Erik Peersen viste bilder og holdt et interessant kseri om kirkesłlv og lokale gullsmeder. Ikke alle var klar over hvilke klenodier vi har i kirkene.
Gullsmedene har mange etterkommere i Kvinesdal. Noen av de mange som hadde med słlvtły, viste seg vre ting fra de lokale gullsmedene. Erik Peersen undersłkte gjenstandene og svarte p spłrsml.

Johannes Risnes orienterte om amerikaturen. Bortimot 30 er pmeldt.

Jan Helge Fladmark sang stev for oss.

Det ble servert flotte smłrbrłd og kaker. ¯resalget gikk fort unna og mange fine gevinster ble loddet ut.

Leder Kenneth łnsket alle vel hjem.

Ref. Ruth E. Meland