Oldfunn

Oldtidsfunn fra Kvinesdal 
I 1994 laget vi i historielaget et undervisningsopplegg for skolene om oldfunn fra Kvinesdal. Det besto av en lysbildeserie på 50 lysbilder sammen med et hefte. 
Kvinesdal Historielag tok da kontakt med Oldsaksamlingen i Oslo og Historisk Museum i Bergen. Ved hjelp av arkeologene ble de mest interessante funn plukket ut og fotografert. Siden det er flest oldfunn fra gamle Kvinesdal så er det naturlig at det er flest bilder herfra. Men vi passet på å få med funn fra Feda og Fjotland også.
Hver gjenstand har et registernummer. Bokstaven B foran nummeret betyr at funnet er registrert og oppbevart i Bergen. Bokstaven C foran nummeret betyr at funnet er registrert og oppbevart i Oslo. De fleste er herfra.
Til hvert nummerert bilde er en tekst med opplysninger om gjenstandene, fra hvilken tidsepoke de er fra, funnsted, finner og andre opplysninger.
Bildene er samlet slik at der det er gjenstander fra samme gravhaug, kommer de fortløpende. I tillegg vil det i teksten stå opplysninger om andre gjenstander fra samme funn som ikke er fotografert i dette opplegget.
Det er tre bilder av de opprinnelige som mangler (nr.18, 26, 33). Vi tar likevel med teksten til disse og skulle bildene dukke opp senere, så skal vi få de med. 
Det er registrert flere hundre funn fra de tidligere kommunene Feda, Fjotland og Kvinesdal. Kvinesdal kommune har oversikt over de fleste registrerte funn i kommunen.
Vi har hatt kontakt med de to museene som fotograferte funnene for oss og de har ikke noe mot at vi legger dette ut på heimesida.
Vi håper at skoler, studenter og andre kan ha interesse og nytte av dette.

Informasjon om oldfunn finner du ved å klikke her