Fottur til Laundal

PÅ TUR,  igjen..

Kvinesdal Historielag sammen med Lister Friluftsråd arrangerte en fantastisk fottur til Laundal!  En historietur utenom det vanlige!  Selv om søndagsturen begynte vått med regn, så valgte nær 35 personer å bli med.

Verten, Lister Friluftsråd v/  Øyvind, hadde alliert seg med solid historiekunnskap om stedet og gården!  Nemlig 3 av søskenene Opofte.  Grete (Flaat) er født på Laundal,  Martin fortalte at han ble «lagd» på Laundal, med født på Opofte. Yngste søster Anne Sofie hadde tatt den lange turen hjem helt fra Trøndelag i ens ærend for å være med i dag! (Ps; for undertegnede er det nær 60 år siden siden sist jeg snakket med Anne Sofie, fra skoledager på grendeskolen på Tjomsland, lenger nede i dalen mot Lyngdal). Det er kanskje også første gang jeg opplever at en tur-/historiesamling åpner med allsang!  Grete mente så riktig at «Fagert er landet» passet som innledning!

Grete er et oppkomme av historie om farne tider, og en kunnskap om sted og folk som virkelig gjorden turen til en opplevelse.  Godt supplert av sine søsken, fikk vi inngående kjennskap til, og fornemmelse av, den tid da Laundal bestod av ikke mindre enn 7 (!) bruk.  Og der fortelling om folkeliv, om trange og strevsomme kår ble så levende!  Og som Grete sa;  det som ikke blir fortalt nå, det står i fare for å bli glemt! Murene står igjen etter huset der familien bodde nesten til slutten på 2.verdenskrig. De siste som flyttet fra Laundal var Teodor og Marie Stokkeland, som bosatte seg på Drageland (iflg Magne på «Hestebeitet») nede i Dragedalen i Lyngdal. Andre lokalkjente var med, og bidro med historie som nok var litt ukjent for meg, både Reinart og Magne. 

Friluftsrådet har gjort en helt fantastisk jobb med å bygge opp, kultivere og ta vare på denne verdifulle plassen.  Tusen takk for turen ..til vertskap, deltakere og ikke minst; historiefortellerne!

Alle bilder/ referat :  John Høyland