Årsskrift 1987

Årsskrift 1987  Last ned årsskriftet

1987 Bondedrift i Knabeheiene Ståle Sigersvoll 1
1987 Greger i Båstøl i segn og soge Lars Aase 9
1987 Kristine Dyrstad forteller: Brødbaking i gammel tid Thora Rafoss 10
1987 Skonnert «Janus» av Brevik nær forliset i aaret 186-. Bernt Larsson-Fedde 12
1987 Nordmenn i kongens livgarde til foeds Nils B. Eiesland 14
1987 Fra Lister tingbok Arentz Haaland 17
1987 Sus i Lia. Fortalt av Mathias Rørvik Thora Rafoss 18
1987 Kapteinen i Lervik Bernt Larsson-Fedde 20
1987 Mitt 80 årige livs tilbakeblikk Reinert Solberg 23