Tur på Vestheia

60 deltok på årets siste tur som ble gjennomført i strålende vær. Vi tok buss via Feda til Grøtteland og opp Geileveien på nye anleggsveier. Bussene kjørte langt inn på heia og vi stanset for en avstikker opp på Koveknuden for å se til 9 kirkesogn på en gang. Bussturen endte på Rullen der det var en kort orientering om livet på heiegårdene og ferdselsveiene til dals. Vi hørte også om Siri som giftet seg til Rullen. Hun var født utenfor ekteskap på Solbjør og selv fikk en «uægte» sønn 17 år gammel som kom til Fondal og fikk stor etterslekt. Rullen hadde 7 generasjoner boende etter hverandre, og sammen med Tonås er de unntak på heiegårdene på Vestheia der de fleste har hatt få generasjoner før gården har blitt fraflyttet.

Fotturen gikk fra Rullen via Lyngdalsvannet, Grøne Odden i Sandvannet til Åsen (Lauvås) på fine skogsveier. Åsen ble fraflyttet midt på 1700-tallet, og bare 3 barn vet vi om at er født her. I Tonås var det matpause og mer heiehistorie. Det ble også fortalt skrøner av Gustav Stiland og om «Gamlejohan» som pløyde med vannkraft. Fra Tonås var det rusling videre i eget tempo ned Ålekjerdalen til Kleiven. Noen av oss tok også en avstikker opp til «Stremmen» og så på restene etter strammestasjonen til taubanen som gikk her. De fire loddene ble anslått å veie rundt 12 tonn hver. Siste del av turen gikk ned kleiva som ble bygget rundt 1950 med sine 11 hårnålsvinger til bilene som stod parkert på ytre Egeland. Rester av den gamle kleiva har stykkevis begynt å bli brukt av turgåere igjen.

Vi takker for turen og håper alle hadde en fin dag på vestheia. Takk spesielt til naturlos Randi Lindefjell Reiersen og fotograf Ingrid Lindefjell.

Ref.: Petter Svindland
Foto: Ingrid Lindefjell