Tur til Eieland

Kvinesdal Historielag – årsmøtet 2020

Årsmøte- og turreferat

Årsmøtet var først annonsert 18.mars, men måtte utsettes etter koronatiltakene ble satt i verk. Da tiltakene ble lettet på, så styret mulighet for å gjennomføre årsmøtet ved første anledning, som ble den annonserte turen 7.juni til Eieland.

Turen til Eieland var også annonsert i Naturlosbrosjyren. Da også medlemmer som ikke var i stand til å gå hadde anledning til å kjøre helt fram, og vi befant oss innenfor kommunegrensen, kom det på årsmøtet heller ingen merknader til innkallingen.

Vi kjørte til Hidra og 18 kjøretøy kjørte samlet inn på veien langs Gaustadvannet til Gaustad. Kjersti Røynestad åpne grindene innover, men fikk dårlig betalt for jobben.

Anbefalinger fra FHI var å ikke samle mer enn 50 personer, men det kom til sammen 76 inkludert de som kjørte helt inn og eierne. Det var deltakere fra færre enn 50 husstander i det minste. Det ble gjennomført smittebegrensende tiltak, og alle deltakere ble registrert.

Årsmelding ble lest opp av formannen og regnskap gjennomgått av kasserer. Kontingenten ble ikke endret på årsmøtet. Valget ble gjennomført av valgkomiteens leder Tor Tjørnhom. Alf Jerstad takket nei til gjenvalg i styret, og ble etterfulgt av sittende varamedlem Randi Lindefjell Reiersen som ble valgt for 2 år. Nytt varamedlem etter Randi ble Arve Hunsbedt (1 år). Kenneth Trælandshei tok gjenvalg som formann (1 år), og øvrige som var på valg tok også gjenvalg: Turid Stakkeland og Petter Svindland (2 år) John Høyland tok også gjenvalg. (vara – 1 år). Tor Mygland og Anne-Berit Erfjord var ikke på valg. Hele redaksjonsnemda under ledelse av Anders Mathias Larsen samt valgnemda tok også gjenvalg, men velgnemdas leder varslet at det ble siste år for hans del. Alle poster i årsmøtet ble vedtatt ved akklamasjon.

Petter Svindland fortalte deretter litt om Eieland fram til i dag. Vi har sjelden møtt slik gjestfrihet som på Eieland. Marianne Gausdal Eftestøl og hennes familie hadde stekt vafler, bakt kaker og kokt kaffe til alle de fremmøtte, og de som ønsket det fikk i små grupper komme inn og se seg rundt i huset som antakelig ble bygget på midten av 1800-tallet. Huset var en gang et langhus, men fjøset er i dag borte og låven og huset er skilt fra hverandre. Marianne overtok Eieland etter sin far Fredrik, og hun og fjerde generasjon har tatt godt vare på gården. Vi var hjertelig velkomne tilbake en annen gang!

Foruten noen dråper på vei inn, var det oppholdsvær og sola tittet fram under årsmøtet. Vi fikk god orientering av Kristian Hauan langs stiene, både «vinterveien» på veien inn fra Gausdal, og «sommerveien» tilbake gjennom Sauehagen.

Ref. Petter Svindland