Bøker

Dyrli gjennom tusen år
Anstein Dyrli Lohndal har kommet med et praktverk av en bok. Denne gangen har vårt æresmedlem skrevet gardshistorien til Dyrli. Boka er på 365 sider og kan kjøpes hos Kvina Fotosenter for kun kr.200,-

Ordfører og opprørar

Ordførar og opprørar
Boka om Andreas Lindland er skrive av Ingvar Olimstad på oppdrag av historielaget. Andreas Lindland var ordførar i Kvinesdal i åra 1874-1876 og 1880-1899. Store veganlegg og mange nye skulehus kom i denne tida. Lindland var med i det meste i bygda, bankmann og politikar, ofte omstridd og han refste både presteskap og embetsmenn.
Som ordførar møtte han på Amtstinget i mange år og blei ein kjent politiker her også. I to brannar i bygda strauk det med både kommunestyreprotokollar og privatarkiv. Likevel har forfattaren greidd å teikna eit variert bilde av mannen og om tida som har fått namn etter han.
Boka er på 142 sider og kostar 200 kr. Er å få kjøpt hos Andy på Kvina Fotosenter og hos styret i historielaget.
Kontakt erfjor@online.no dersom du vil ha boka i posten, porto tilkommer.

Boka Kynnehuset
Eit kynnehus var eit hus der ein tidt var gjest, eit hus der ein kunne samlast utan å vera beden, eit hus der vertskapet tok vel imot alle. Ved slike høve blei det fortalt slike soger, segner og eventyr og kvede slike stev som står nemnde i denne boka.

Det var Peter Lunde frå Søgne som reiste rundt på indre Agder og samla inn dette stoffet. Det meste av innsamlingsstoffet er frå Fjotland og Eikjen, men her er au innsamlingsstoff frå andre bygder lenger aust og søraust mot Kristiansand. Originalutgåva av boka blei utgjeven i 1923-1924 av Norsk Folkeminnelag.

I denne nye utgåva av boka finn du alt det som stod i originalutgåva av «Kynnehuset». Mykje i boka var på dialekt som var noko av den språklege kulturarven som forfattaren ville ha fram. Torfinn Normann Hageland, som kjenner dei gamle dialektane, har gått gjennom heile manuskriptet i samarbeid med oss, og han har skrive forklåringane. Han har au skrive eit stykke om dialektbruken i boka.

Den gamle boka hadde ingen illustrasjonar, men denne nye utgåva er derimot blitt godt illustrert. Odd R. Jørgensen og Arnstein Mygland har laga frodige og fantasifulle teikningar til dei ulike tekstene. Me har au nokre få teikningar som kvindølen «Sandis» har laga. I tillegg finn du mange bilete av folk og stader som står nemnde i tekstene.

Boka «Kynnehuset» er nedsatt til 100 kr. og kan kjøpast hos Kvina Fotosenter, Liknes, hos Kvinesdal Historielag (ta kontakt med ein i styret eller sendt epost til kasserar Anne-Berit erfjor@online.no , tlf. 38350134 . Porto i tillegg ved sending.
Eiken Sogelag og Libris, Lyngdal har også salg av boka.

Orkan og Stilla, Fedas seilskipsflåte på alle hav
Boka er skrevet av Torbjørn Larsson-Fedde. Den koster 200 kr, og kan kjøpes på Servicetorget i Kvinesdal Rådhus, Kvina Fotosenter eller hos Kvinesdal Historielag.

Mange bekker små…” med undertittel ”Kulturminner langs Kvinavassdraget
Da Kvinesdal Kommune utarbeidet plan for Kvinavassdraget, var en person fra historielaget med i komiteen. Historielaget ble spurt av kommunen om de kunne ta på seg å lage en oversikt over kulturminner langs vassdraget.
Ei gruppe på tre tok på seg oppgaven og startet sommeren 2000. Vi bestemte fort at vi måtte ta med sidevassdragene også. Det betyr at vi har vandra langs de fleste bekkeløp i kommunen. Det er mest kverner og sager vi har registrert rester av, men også stamper, bruer, vad, ferjeplasser, ferdsel sommer og vinter, fløting, flaumer, ulykker, vaskeplasser og andre kulturminner som navn og sagn.
Vi har et arkiv på 1.677 lysbilder i tillegg til ca 300 gamle bilder vi har fått lånt. Vi har registrert ca 75 vannsager og over 240 kverner i tillegg til større møller og andre ting.
Vi har fått stor respons og hjelp fra folk i bygda.
Det har nå blitt bok av dette. Boka heter ”Mange bekker små…” med undertittel ”Kulturminner langs Kvinavassdraget”. Den har 415 sider og inneholder ca. 550 bilder og ca 35 kart. Boka er utsolgt.