Tur til Kyretøtnan-Røynes

Kristi himmelfartsdag er det tradisjon å invitere til fottur kombinert med sportsandakt. I år gikk turen til Røynes, Tjellås og avsluttet rundturen på Kyretødnan. Her gikk i sin tid taubanen som Trælandsfos brukte mellom Træland og Lervik, og en av fire smørehytter langs linja står fremdeles her.

Turen startet som vanlig på Promenaden. Vi fylte opp bilene og kjørte opp Gullestadheia til inntaksdammen for kraftverket i Stampebekken. Vi var rundt 75 deltakere til sammen, og været var strålende. Turleder var Anne Sofie Stegemoen som er lokalkjent i området. Turen gikk på brutte stier og noen myrdrag i litt krevende terreng. Vi gikk en rundløype, først til en av våre mest bortgjemte gårder, Røynes, eller Røynås som den kalles lokalt. Det har ikke bodd folk her siden 1830-tallet, men det er spor etter bygningene fremdeles. Etter målene skulle familien hatt ca.15 kvadratmeter å boltre seg på i huset som stod her.

Fra Røynås gikk vi til Tjellås. Både Røynås og Tjellås ligger ved Tjellåsvannet som er det største vannet på vestheia. Hva folk levde av på heiegårdene er ikke godt å si, men de ble raskt avfolket når utvandringen til Amerika skjøt fart på 1800-tallet. Alt tyder på at det ikke var liv laga å bo på heia. Som sauebeiter var heiegårdene godt egnet, men i dag er det elg, hjort og rådyr som har tatt hevd på beiteområdene.

Fra Tjellås fulgte vi en strekning av «Hav-til-Hei»-løypa til smørehytta på Kyretødnan, der Leiv Gunnar Skiftun holdt sportsandakt. Ivar Egenes fortalte oss mye interessant om taubanen og Trælandsfos, og han hadde med bilder fra da banen var i drift. Vi takker spesielt Anne Sofie, Leiv Gunnar og Ivar for at det ble en så flott tur.

Ref.: Petter Svindland
Foto: Anne Sofie Stegemoen og Petter Svindland