Årsskrift 1997

Last ned del 1(side 1 – 37)
Last ned del 2(side 38- 78)

1997Kvinesdals-songen 4
1997Trygve Eftestøl 1901- 1993Kenneth Trælandshei11
1997Kråmkarens frakk. Sverre Stenvik forteller tilHarald Aamodt17
1997Gamle folk paa Risnæs i Fjotland. Fra «Agders» arkiv 8.juli 188318
1997Ivar Aasen i møte med talemålet på Feda og ellers på AgderMartin Skjekkeland19
1997Folkeminne. Sverre Stenvik forteller til Harald Aamodt31
1997Fra Lister Lehn TingbokArentz Haaland32
1997Christopher Thoreson Egeland. Dagbok fra et liv til sjøsHjørdis Johnsen37
1997Utgreiing og tankar omkring CD-prosjektet: På gamle tufterSverre Eftestøl44
1997Skipinga av «Landhuusholdings Selskap» i Lister og Mandals amtÅdne Fardal Klev47
1997Varsko Her! Revy på Knaben u 1944 50
1997En rævehistorie fra Liknæs. Agder 24. mai 1892 Fra «Agders»arkiv54
1997Helene HanssenLars Emanuel Egeland56
1997Støvelen i StøvlevatnetOlav Nygaard61
1997«Fra Feda» .Fra «Agders» arkiver 8.nov.189863
1997Siste bjørnehijakt i Fjotland. Sverre Stenvik forteller tilHarald Aamodt65
1997Samloge. Sverre Stenvik forteller tilHarald Aamodt66