På gamle stier

Menighetsrådet og Historielaget i Kvinesdal samarbeidde om søndagsturen 10.juni. Da gikk 70 mennesker på den gamle kirkeveien fra Lyding til Liknes, hvor det var gudstjeneste med kirkegrill. Flott sommervær preget hele turen – og regnet kom først da de siste begynte på hjemvei.

Kvinesdal kirke har i år 175-årsjubileum. Dette markeres på ulike måter gjennom hele året, både med konserter og ved å fokusere på den lokale kirkehistorien gjennom tusen år. Menighetsrådet og Historielaget er viktige samarbeidspartnere ved jubileet. Historielaget hadde ansvaret for gjennomføringen av vandreturen på den gamle kirkeveien fra Lyding til Neset. Underveis var det flere stopp, hvor Anne Berit Erfjord og Sigbjørn Risnes fortalte om steder og tradisjoner. Mange oppdaget nye steder, og med liten vannføring kom jettegrytene ved Trelandsfoss godt til syne. Arnold Omland fortalte om kraftstasjonen ved Stampebekken. Da vi nærmet oss Gullestad fikk vi historien om Gylandsteinen, hvor folk skiftet om til kirkeklær. I stedet for å ro over elva, slik det ble gjort i gamle dager, så gikk flokken over den nye Nesbrua.

Wenche Hunsbedt Svindland satte en ekstra spiss på arrangementet. Hun kvedet folketoner og gamle sanger underveis. På Nesbrua sang hun sangen som ble skrevet ved fjorårets kirkejubileum i Fjotland. Deretter forflyttet den store flokken seg over på Menighetssenteret, hvor sokneprest Skiftun ledet gudstjenesten på terrassen. Der satt en hel flokk som ikke hadde gått kirkeveien samlet og ventet. Til tonefølge av Olaf Thormodsæther ble det en flott opplevelse.
Underveis var grillen tent, og praten gikk godt om store og små begivenheter i bygda.

Fra ulike deler av bygda har folk gjennom generasjoner gått kirkeveiene til messe, dåp, bryllup og begravelse. Ved kirkejubileet er det en fin anledning til å samle opplysninger om hvor hvor disse veiene går.

Ref.: LGS