Årssrift 1998

Last ned del 1(side 1 – 41)
Last ned del 2(side 42- 82)

1998 Tyveriet av Kristuskrusifikset i Fjotland kirke i 1902 Erling Sømme Kielland 12
1998 Dagbok etter Tollak Eiesland Kenneth Trælandshei 16
1998 Hans H. Gullestad. Liknes-kjøpmann på 95 år Einar Ljosdal 21
1998 Litt meir om Hans  Anne-Berit Erfjord 27
1998 Øvre Londal gjennom 400 år Anstein Dyrli Lohndal 30
1998 Fra Lister Lehn Tingbok Arentz Haaland 42
1998 Trine Hunsbedt 1896-1971 Arve Hunsbedt 50
1998 Levnetsløp.  1. del Sivert Hunsbedt 54
1998 Sibbu- båten Anne-Berit Erfjord 68
1998 Fjotland, 2.dag jol. 1956 Leserinnlegg i «Agder» B. Eiesland 70
1998 Veien mellem Fede og Liknæs. Fra «Agders» arkiv 20.okt. 1903 72