Årsskrift 1999

Last ned del 1(side 1 – 51)
Last ned del 2(side 51- 103)

1999 Nytt om Sibbubåten Anne-Berit Erfjord 10
1999 Prolog til Vest-Agders Husflidslags årsmøte i Kvinesdal Trine Hunsbedt 13
1999 Kvinesdøler på tur Trine Hunsbedt 14
1999 Aron Lillemoen 7. klasse ved Austerdalen skole 16
1999 Minner frå Litlemoen Sigrid Lien 27
1999 Erindringer fra et langt liv på sjøen. Del I. Trygve Briseid 29
1999 Augsburg Colleg & teologiske seminar Alv Egeland 39
1999 Hilsen til hjembygden Kvinesdal.  Et dikt Jacob Røiseland 47
1999 Til Orknøyane med Kvinesdal Historielag Anne-Berit Erfjord 49
1999 Fra Lister Lehn Tingbok Arentz Haaland 51
1999 Levnedsløp. 2. del Sivert Hunsbedt 55
1999 Øvre Londal gjennom 400 år Anstein Dyrli Lohndal 71