Årsskrift 1995

Last ned del 1(side 1 – 37)
Last ned del 2(side 42- 72)

1995 Vestheia i Kvinesdal E.M. Waaskeland 9
1995 Heieslåtten. Sverre Stenvik forteller til Harald Aamodt 15
1995 Brødrene Jerstads Møbel og  Trevarefabrikk: Et 50-års minne Alf E. Jerstad 18
1995 Då Kvinesheitunellen blei bygd: Anleggsfolk slik eg hugsar dei Ingvald Langemyr 20
1995 Minne. Et dikt Ingvald Langemyr 28
1995 Kvinesdal Kommunale E-verk. Kampen om lyset Sigvald Rob 29
1995 Fra Lister Lehn Tingbok Arentz Haaland 35
1995 Mestertyven Elias Tønnesen Randi Hjemlestad Rostrup 38