Bygging av lyngløe

Fremgangsmåte ved bygging av Lyngløe