Tur til Busund

Tradisjonen tro, ordføreren vår inviterte til en opplevelsesdag den 7. juli for alle tur- og historieglade i hele vår region. 

Tur til Busund!

Nær 80 hadde satt av dagen for å delta, og heldigvis var et litt ustabilt sommervær helt på vår side.  Litt interessant var det, etter en liten og uhøytidelig undersøkelse, at mange deltakere aldri hadde vært på Busund før. Likedan at mange var utflyttet bygdefolk som var hjemme på sommerferie. Og ikke minst at endel hadde tatt turen fra nabokommuner!

Turen var et fint resultat av samarbeidet mellom Kvinesdal Historielag, Kvinesdal Jeger- og Fiskeforening og , naturligvis, Ordføreren.

Og særlig ble lagt merke til ordfører Per Sverre Kvinlaug sin innledning på sin hilsen; » alt dette er vårt»!  Ja, nettopp!  Busund ble kjøpt i 1947 av Kvinesdal kommune da de siste bosatte valgte å selge gården! 

Senere ble eiendommen bestemt at skulle forvaltes av Kvinesdal JFF, som har utført denne oppgaven på aller, aller beste måte til glede for alle som trives med tur og friluftsliv.

Ordfører Per Sverre hadde en flott hilsen til oss alle, og kunne overraske med en flott gave til hver av oss alle;  lokal kunst av L. Knibestøl, påtrykt et praktisk bære-nett!

Olav Aase orienterte om Kv.JFF sin aktivitet på stedet og understreket sterkt ønsket om at flest mulig bruker stedet. Men la til: under storviltjakta er der foreningens medlemmer som «rår grunnen»!   Ikke bare er det forståelig, det er også selve grunnlaget for all innsats som frivillig legges ned på stedet!

John Høyland fra Historielaget fortalte litt om stedets nære historie samt utkanter generelt fra tider da selvberging, små kår, lange avstander til fots og utrolig hardt arbeid gjorde det mulig for folk å brødfø store familier «der ingen skulle tru at noen kunne bu»!

Anne Berit Erfjord, vår lokale ekspert på stedsnavn, hadde interessant info om lokale stedsnavn også her! 

Så alle som det ikke passet for denne ganga å bli med:  Der kommer flere anledninger!

Ref.: JH