Årsmøte 2013

Klubbhuset begynte å fylles kl. 6 og når leder Kenneth Trælandshei ønska velkommen kl. 7 var vel 140 samlet. Også i år så vi folk fra Kviteseid, Søgne, Sola, Sirdal og hele Lister.
Årsmøtesakene med årsmelding, regnskap og valg gikk som vanlig raskt unna. Kontingenten ble den samme på 150 kr. Etter valget, er styret og redaksjonen den samme som i 2012. En post utenom programmet var at Johannes Hamre ble utnevnt til æresmedlem for sitt mangeårige store arbeid for historielaget.
Paul Dåsvand fikk så ordet. Han var glad Kenneth hadde annonsert han med kåseri, da kunne han si litt av hvert. Og det ble innholdsrikt fra et liv som prest i marinen, til sjømannsprest i London og New Orleans og glimt fra et liv som vikarprest rundt i Lister. Kåseriet inneholdt mye humor og også ord til ettertanke.
Så gikk turen til Heibergheiene i Sirdal. Magnar Undheim har vært lærer og museumsstyrer på Kvæven Bygdetun. Uten manuskript fortalte han om oslomannen Thorvald Heiberg som kjøpte opp store deler av fjellheimen mellom Ryfylke og Setesdalen, et område på en million dekar. Han tilsatte lokale folk og var den største arbeidsgiveren i Sirdal og flere av Setesdalskommunene. Noen var tilsett som vaktmenn, andre hadde jobb med utrydding av rovvilt og mange hadde jobb med frakt av varer og materialer. Heiberg fikk satt opp ca 20 hytter for utleie til rike utlendinger. De betalte godt for å komme til de «eksotiske» norske heiene og drive jakt. Ikke alle år var like gode og Heiberg var både elsket og omstridt. I dag eier staten området og turistforeningene har tilrettelagt løyper og mange hytter.
Ingen av de to som hadde ordet, viste bilder eller Power Point. Det var faktisk helt greit og vi har fått mange tilbakemeldinger på at folk var med hele tida.
Maten var som vanlig flotte og gode smørbrød og ekstra gode bløtkaker, alt produsert av elevbedriften ved Kvinesdal videregående skole. Lodd ble solgt og mange fikk med blomster og fruktkorger. Det viktigste på hele årsmøtet, er det sosiale. Her er noen som bare møtes denne gangen i året. Selv om vi har mange medlemmer, er det alltid noen som finner ut det er på tide å bli medlemmer. Denne kvelden ble det notert 8 nye i laget.
Kvelden ble avslutta med Kvinesdalsangen og Kenneth var fornøyd med at klokka var bare rundt halv ti.

Ref.: ABE