Tur til Staddeland

Kvinesdal Historielag tok turen mot Staddeland onsdag ettermiddag for å se på klokkesøte.  Vi kjørte til krysset til Båstøl og turen gikk på veien ca 3 km til vi kom til myra ved Londalsva nedenfor Sauevomma som er navn på ei lon i bekken. På myra her vokser den sjeldne blomsten klokkesøte.

I osen av Raulivannet hadde vi en pause for å se på den flotte steinstemmen som Andreas Pedersen Breimoen murte opp i 1880-åra. Han hadde planer om stor mølle i Risåna, men det ble det ikke noe av. Han sette istedenfor opp ei mølle Under Åsekleiva i Kloster.

 Klokkesøte er med på lista over sjeldne og truede arter i Norge. Planten er i Kvinesdal registrert på et par myrer på Staddeland og et par steder på Øvre Lande, den ene lokaliteten her hadde en stor mengde blomster i 2011. En lokalitet på Nordhelle nær Gluggevannet ser ut til å ha forsvunnet. Agder Naturmuseum har sammen med grunneiere på Staddeland og Fylkesmannen, inngått en avtale om skjøtsel.  Det kan være telling av blomster, slått og/eller sviing. Dette blir så evaluert etter noen år.

Vi var 14 personer som vandra mot Staddeland denne kvelden. Været var lettskya med litt vind og aning av høst. Asbjørn Lie fra Agder Naturmuseum var med og informerte om klokkesøten som er på tilbakegang fordi kulturlandskapet endres og gror til når slåttemyrene ikke blir brukt lenger. Det er derfor slike prosjekt blir sett i gang.

Denne kvelden var noen grader for kjølig til at blomstene var åpne, men vi fikk sett de. Det er normalt at de blomstrer sent, fra slutten av august til et stykke ut i september. Flere sa de hadde sett disse for mange år siden. Vi i historielaget og Asbjørn er svært interessert i å høre om det er sett klokkesøte andre steder i bygda. Dette gjelder også om det er mange år siden. Gi melding til historielaget så går vi videre med det til Asbjørn Lie.

Ref.: ABE