Årsmøte 2014

Årsmøtet ble avholdt 13. mars på Klubbhuset med rekordstort fremmøte på omlag 170 stk. De vanlige årsmøtesaker gikk som vanlig fort unna. Alle i styret som var på valg ble gjenvalgt. Anders Matias Larsen ble valgt til ny redaktør etter Svein Jortveit som ikke ønsket gjenvalg etter 19 år. Svein ble også utnevnt til æresmedlem, han er den tredje i laget som er æresmedlem.

Professor Martin Skjekkeland hadde et flott fordrag om dialekter med sideblikk til Kvinesdal. Bjarne Tveiten fra Bykle kåserte om Bykle sin historie. Noe av det viktigste på årsmøtet er den sosiale drøsen rundt kaffekoppen. Årsmøtet ble som tradisjon avsluttet med basar.

Se bilder fra årsmøte
Ref.: K.T.