HØSTMØTET 2023

KVINESDAL HISTORIELAG LEVERER – IGJEN!

HØSTMØTET ble en suksess! Over 100 historieinteresserte møtte på Kulturhuset for å se to unike filmer; «Gardsliv i Åseral», og en filmskildring av «Lordehytta» og Lord Salvesen’s liv og virke, og bakgrunnen for bygginga av jaktslottet inne i Åseralsheiene!

Gardslivet og kampen for tilværelsen for 150 år siden ble utrolig godt skildret i filmen, og utviklinga helt fram til i dag gir all grunn til ettertanke!  Det slit, den innsats, den kampen for daglig brød; filmen ga en dokumentasjon og historie som vi kanskje bør bli minnet om når vi står i kassa på butikken i dag, i 2023!

Og de av oss som har noen år på nakken, husker godt et gardsliv uten maskiner, da ljåslåtta og håndmelking var standarden, og også der hesten var det viktigste individet på gården!  Og mekaniseringa som fulgte.

Historien om Lord Salvesen var nok ukjent for mange, inkludert undertegnede. Utrolig interessant å bli kjent med historien om rikmannen som i sin tid hadde ansvar for verdens største hvalfangervirksomhet!  Og hans virke som jurist, bl.a som høyesterettsdommer! Og hans tilknytning til Mandal og Åseral.  Han som trivdes så godt blant sine venner, bøndene, og tilbrakte tid sammen med dem i enkle kår, ..han kjøpte eiendommen og fikk bygget jaktslottet midt i beste område for jakt og fiske.  Han som foretrakk å sykle 7-8 mil på grusvei fra Mandal til Åseral, for deretter å gå 3 timer til fots på fjellet for å komme på hytta!  Siste gang var visstnok som 80-åring!

En flott biografi om mannen, ..om Lorden!

Ref. og foto : John Høyland