Naturlostur til Rudjordsheia i Kvås

Den andre turen til Kvinesdal Historielag i 2011 gikk til Rudjordsheia i Kvås. Dette var på frigjøringsdagen 8. mai med et flott solskinn. Ca 50 stk møtte opp på Rudjord hvor vi fikk en god orientering av krigshistoriker Magne Haugland om det som skjedde her under andre verdenskrig. Den snart 91 årige Rolf Smith Sunde fra Flekkefjord var også med på turen. Sunde er en av de siste gjenlevende i distriktet som gjorde en stor innsats under andre verdenskrig. I fjorten måneder måtte han ligge i skjul for tyskerne.
Rolf Smith Sunde fortalte levende hvordan han opplevde 8. mai for sekstiseks år siden.

Det ble flere gode pauser med orientering av Magne opp den bratte lien til hytten på Rudjordsheia. Vel fremme ved hytten ble det en god matpause i solen. Hytten som ikke er stor, ble brukt som skjulested for heimefronten.

August 1943 ble telegrafist Fredrik Aaros fra Søgne og Tor Hugo van der Hagen fra Farsund overrasket av tyskere mens de sendte meldinger på radio til London. Hagen klarte å rømme fra tyskerne men Aaros ble omringet. Han klarte ikke å rømme og valgte å ta sitt eget liv for å slippe tortur og fangenskap med fare for å røpe andre.

I 1947 ble det avduket en minnestein til minne om Fredrik Aaros. Magne Haugland og Rolf Smith Sunde la ned blomster på minnesteinen for å minnes Aaros som ville ha fylt hundre år i år. “Fagert er landet” ble sunget til slutt. En enkel og høytidelig stund i flott vårvær.

Etter at Magne Haugland hadde fortalt om det dramatiske som skjedde på Rudjordsheia gikk turen videre til Øysteinsland, det tok ca en halv time.

På Øysteinsland vokste Esther Øysteinsland opp, hun var tjenestepike hos Gunvald Tomstad. Etter at Tomstad ble arrestert flyttet Esther tilbake til Øysteinsland. I 1944 ble hun også tatt av tyskerne og ble sendt til Arkivet. Her ble hun torturert på det groveste og dette satte tydelige spor i henne. Hun flyttet til USA i 1946 og ble gift med Martin Larsen fra Kvinesdal. Etter mange år i USA kom Esther tilbake til Kvinesdal og døde i 1992, 76 år gammel.

Historielaget retter en stor takk til familien Vegge, Magne Haugland og Rolf Smith Sunde som gjorde at 8. mai 2011 ble en minnerik dag.

Ref.: K.T.