Hovedside

Tur til Yorkshire, informasjon, sjå her

Førjulsmøte tirsdag 5. desember referat, sjå her
Haustmøte tirsdag 3. oktober referat, sjå her
Tur til Hardanger referat, sjå her
Tur til Gunforsmoen Steintland referat, sjå her
Fottur til Laundal referat, sjå her
Olsok på Storstova 29. juli, sjå her
Ordførarens tur i Kvinesdal referat, sjå her
Tur til Hardanger, sjå her
Tur til Knibeknuden referat, sjå her
Referat fra Vårtur til lista, sjå her
Referat fra årsmøte 2. mars, sjå her
Gavemedlemskap for 2023 i historielaget, sjå her
Julemøte 2022, referat sjå her
Referat fra Haustmøte Fjotland bedehus, referat sjå her
Referat fra tur til Orknøyane og Edinburgh, referat sjå her
Haustmøte Fjotland bedehus torsdag 13. oktober, info sjå her
Tur til Buheii søndag 28. august, referat sjå her
Tur til Orknøyene og Edinburgh 29. september til 4. oktober, info sjå her
Referat TUR fra øvre Lande til Steinsheia 31. Juli, info sjå her
Ordførerens tur, Søndag 3. juli kl. 13.00 fra Promenaden, referat sjå her
Tur Håland 500 moh – Førlandsås 400 moh søndag 12.juni, Referat sjå her
Turen til Orknøyene og Edinburgh, info sjå her
Tur Kr. Himmelfartsdag torsdag 26. mai, referat sjå her
Referat frå dagstur til Ryfylke, sjå her
Referat frå årsmøte 10. mars, sjå her
Nytt årsskrift 2022, til salgs hos Andy for 100,- kr.
Sigbjørn Hølmebakk-markering, referat sjå her.
Førjulsmøte 7. des. kl. 19.00 på Kulturhuset, referat sjå her.
Den siste norske cowboy, referat frå filmen, sjå her.
Haustmøte torsdag 30. september kl. 19.00 Tjomsland bedehus,
Referat, sjå her.
Tur til Grunnevassknuten Knaben 29. august,
Referat frå turen, sjå her.
Vestlandstur for Kvinesdal Historielag 23.08 – 27.08.
Referat frå turen, sjå her.
Olsok på Krågeland 29. juli. Referat frå turen, sjå her.
Ordførerens tur til Dyrli søndag 4. juli.
Referat frå turen, sjå her.
Referat fra årsmøte 2021. 
Årsskrifter for 2021 er lagt ut.
Årets program 2021 er oppdatert.
Ny flott bok fra Ingvar Olimstad, «Oksefjellboka», sjå her.
Haustmøte på Risnes 7. oktober, referat ligg her
Svalbard 4. -7. September, turreferat ligg her

Salg av boka til Anstein Londal om stedsnavn er til salgs hos Andy og Historielaget

Årsskriftet 2021 er ferdig og blir levert eller sendt snart. Mange fine interessante artikler. Til salgs hos Andy, same pris, 100 kroner.

HVEM ER VI?

Kvinesdal Historielag ble stiftet den 30. mars 1984. Første året hadde laget 32 medlemmer. Vi har økt hvert år og senhøsten 2009 fikk vi medlem nr. 1200. Vi har medlemmer i alle aldre og alle deler av kommunen. 1. januar 2019 var det 1518 medlemmer i Kvinesdal Historielag. Nesten en tredel av medlemmene bor andre steder, både i inn- og utland.

LOKALHISTORISKE TURER.

Vi mener det er viktig å kunne tilby sommerturer til medlemmer og andre interesserte. Disse turene har oftest gått til nedlagte gårder. Turene har gått i skiftende vær og med deltakere fra førskolealder til pensjonister over 80 år. Vi har alltid med lokalkjente som forteller om stedene.

Det har også vært båtturer i Fedafjorden og besøk til de nedlagte gårdene der. Andre turer har gått til gamle gårder på Vestheia og på Kvinesheia, på gamle kirkeveier. Hvert år har vi en busstur.

Flere ganger har vi gått den gamle presteveien til Hægebostad. Her har vi nå restaurert tre av de gamle bautasteinene, nemlig Hunden, Deknen og Karmen. I 1995 tok vi opp en gammel tradisjon med å møte folk fra Hægebostad på Høge Varen. Noen år har vi olsoktreff på Mygland eller andre steder i Fjotland. Vi er også engasjert oss i arbeidet med barnevandringene på Agder, og arrangerer blant annet turer knyttet til barnevandrerstien. Se Youtube video om barnevandringene.

Kvinesdal Historelag har siden 1987 arrangert en rekke turer. Her listen med dato, sted og oppmøte.

ÅRSSKRIFT.

Historielaget har gitt ut årsskrifter siden 1986. Eldre hefter fins hos Kvinesdal Bibliotek og filialene, Kristiansand Folkebibliotek eller Nasjonalbiblioteket. Stoffet er forskjellig: Grundige artikler med emner fra lokalhistorie i Feda, Fjotland og Kvinesdal. Minner og fortellinger om personer, steder og hendinger i kommunen og tanker og spørsmål om lokalhistorien.