Hovedside

Minner om turen til Yorkshire 5.-9. august. Noen få ledige plasser. Kontakt OK Reiser 38350204 eller e-post reis@okreiser.no snarest.

Tur til Ståby, Helle 26.mai, referat sjå her
Grimekunden 9.5.24, referat sjå her
Busstur til Setesdal referat, sjå her
Referat fra årsmøte, sjå her
Tur til Yorkshire, informasjon, sjå her
Førjulsmøte tirsdag 5. desember referat, sjå her
Haustmøte tirsdag 3. oktober referat, sjå her
Tur til Hardanger referat, sjå her
Tur til Gunforsmoen Steintland referat, sjå her
Fottur til Laundal referat, sjå her
Olsok på Storstova 29. juli, sjå her
Ordførarens tur i Kvinesdal referat, sjå her
Tur til Hardanger, sjå her
Tur til Knibeknuden referat, sjå her
Referat fra Vårtur til lista, sjå her
Referat fra årsmøte 2. mars, sjå her

Salg av boka til Anstein Londal om stedsnavn er til salgs hos Andy og Historielaget

Årsskriftet 2024 er ferdig og utlevert. Mange fine interessante artikler. Til salgs hos Andy, same pris, 100 kroner.

HVEM ER VI?

Kvinesdal Historielag ble stiftet den 30. mars 1984. Første året hadde laget 32 medlemmer. Vi har økt hvert år og senhøsten 2009 fikk vi medlem nr. 1200. Vi har medlemmer i alle aldre og alle deler av kommunen. 1. januar 2024var det 1508 medlemmer i Kvinesdal Historielag. Nesten en tredel av medlemmene bor andre steder, både i inn- og utland.

LOKALHISTORISKE TURER.

Vi mener det er viktig å kunne tilby sommerturer til medlemmer og andre interesserte. Disse turene har oftest gått til nedlagte gårder. Turene har gått i skiftende vær og med deltakere fra førskolealder til pensjonister over 80 år. Vi har alltid med lokalkjente som forteller om stedene.

Det har også vært båtturer i Fedafjorden og besøk til de nedlagte gårdene der. Andre turer har gått til gamle gårder på Vestheia og på Kvinesheia, på gamle kirkeveier. Hvert år har vi en busstur.

Flere ganger har vi gått den gamle presteveien til Hægebostad. Her har vi nå restaurert tre av de gamle bautasteinene, nemlig Hunden, Deknen og Karmen. I 1995 tok vi opp en gammel tradisjon med å møte folk fra Hægebostad på Høge Varen. Noen år har vi olsoktreff på Mygland eller andre steder i Fjotland. Vi er også engasjert oss i arbeidet med barnevandringene på Agder, og arrangerer blant annet turer knyttet til barnevandrerstien. Se Youtube video om barnevandringene.

Kvinesdal Historelag har siden 1987 arrangert en rekke turer. Her listen med dato, sted og oppmøte.

ÅRSSKRIFT.

Historielaget har gitt ut årsskrifter siden 1986. Eldre hefter fins hos Kvinesdal Bibliotek og filialene, Kristiansand Folkebibliotek eller Nasjonalbiblioteket. Stoffet er forskjellig: Grundige artikler med emner fra lokalhistorie i Feda, Fjotland og Kvinesdal. Minner og fortellinger om personer, steder og hendinger i kommunen og tanker og spørsmål om lokalhistorien.