Årets program 2024

1. marsKvinesdal Kulturhus kl. 19,00: Årsmøte/40 års markering.
Det blir foredrag av Ingvar Olimstad med tittel «Likeverd og menneskeverd i lokal og global historie».
Anna Aase Ugland fra Stiftelsen Arkivet vil fortelle om Esther Øysteinsland.
Musikk:Torstein Halvorsen, god mat og loddsalg.
7. aprilBusstur til Byglandsfjord med program og middag på Dølen.
9. maiKristi Himmelfartsdag: Tur til Grimeknuden på Helle med sportsandakt. Samarbeid med kyrkja og
Lister Friluftsråd
26. maiStåby og Ståbystrand, båt til Unhammer og Helle. Leidulf Mydland orienterer
7. juliOrdførarens tur på Mellomheia. Voran-Li-Trælandshei-Rafosshei-Solbarmen-Rafoss
AugustPlanlegger tur til Yorkshire England
25. augustFottur Knaben til Tollaksvann.
Haustmøte og førjulsmøte blir kunngjort seinare.
Fleire opplysningar, endringar og andre arrangement blir annonsert i «Agder» og på heimesida.